Lincoln Christ's Hospital School

Lincoln Christ's Hospital School
Educating in Lincoln since 1090

 

 • banner 9
 • banner 66 1
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • banner 8
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • banner 41
 • banner 33
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • banner 19
 • banner 83
 • banner 81
 • LCHS banner
 • banner 45
 • banner 80

VYTURYS

INFORMATION ABOUT LITHUANIAN SCHOOL “VYTURYS”

Integrating into another culture, finding its peculiarities and when we standing firmly on our feet in our new country we begin to forget about our cultural essence and true roots. Immersed in work and daily routines we are rarely remember the native beauty of the colourful history, the national remembrance days and festivals, the battles and torture. However, in our heart we always will be enduring one of the nation's most important and precious values - the language, unique and complex sounding.

But how to pass on this value to our children who from an early age became a part of another culture? For this purpose we set up a Lithuanian school “Vyturys”, making a multicultural environment for our children to introduce national values, to interpret their meaning, to promote mind and know the Lithuanian language. WELCOME TO JOIN!

INFORMCIJA APIE LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ VYTURYS

Įsilieję į kitą kultūrą, suvokę jos ypatybes ir tvirčiau atsistoję ant kojų pradedame pamiršti savo kultūrinę esybę ir tikrąsias šaknis. Pasinėrę į darbus ir rutiną vis rečiau prisimename gimtinės grožį, spalvingą istoriją, nacionalines - kovą ir kančią - menančias šventes. Tačiau širdyje visada nešiosimės viena iš brangiausių tautos vertybių - savo kalbą, unikalią, skambią ir sudėtingą. Tačiau kaip šią vertybę perteikti vaikams, nuo mažens tapusiems kitos kultūros dalimi?

Šiam tiklsui įkuriama Lietuviška Mokykla "Vyturys", siekianti daugiakultūrinėje aplinkoje vaikams diegti nacionalines vertybes, aiškinti jų prasmę, skatinti nepamiršti ir mokėti lietuvių kalbą. KVIEČIAME PRISIJUNGTI!